rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 01

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 02

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 03

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 04

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 05

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 06

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 07

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 08

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 09

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 10

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 11

rèm vải 1 lớp

Rèm Vải 1 Lớp 12

 • Rèm Vải 1 Lớp 01

  • Chất liệu: Vải polyester
  • Đặc tính: Chống nhăn tốt, không hấp thụ chất bẩn, dễ vệ sinh
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Cản sáng: 80% – 100%
  • Kích thước chiều cao: 2,7m
  • Đơn vị tính theo: m (mét) ngang
 • Rèm Vải 1 Lớp 02

  • Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

   Nguồn gốc: Nhập khẩu

   Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

   Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

   Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

   Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 03

  • Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% PolyesterNguồn gốc: Nhập khẩu

   Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

   Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

   Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

   Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 04

  • Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

   Nguồn gốc: Nhập khẩu

   Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

   Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

   Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

   Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 05

  • Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

   Nguồn gốc: Nhập khẩu

   Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

   Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

   Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

   Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 06

  Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

  Nguồn gốc: Nhập khẩu

  Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

  Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

  Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

  Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 07

 • Rèm Vải 1 Lớp 08

  Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

  Nguồn gốc: Nhập khẩu

  Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

  Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

  Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

  Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 09

  Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

  Nguồn gốc: Nhập khẩu

  Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

  Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

  Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

  Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 10

  Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

  Nguồn gốc: Nhập khẩu

  Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

  Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

  Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

  Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 11

  Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

  Nguồn gốc: Nhập khẩu

  Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

  Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

  Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

  Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

 • Rèm Vải 1 Lớp 12

  Chất liệu: Vải gấm cản sáng thành phần 100% Polyester

  Nguồn gốc: Nhập khẩu

  Mầu sắc: Vải chính có nhiều màu khác nhau như vàng kem, vàng nâu, ghi sáng, xanh dương, nâu, đỏ đô ………

  Kiểu dáng: Vải chính có thể may Ô rê hoặc chiết ly, vải voan may chiết ly. Trang trí tùy yêu cầu khách hàng.

  Chương trình khuyến mại: Tham khảo chương trình khuyến mại rèm cửa mới nhất.

  Đơn vị tính: Rèm vải được tính theo mét ngang cửa – Bao gồm thi công lắp đặt hoàn thiện ( Không phát sinh thêm chi phí khác )

Showing all 12 items